Logo vfoLogo vfo

VFO Studiedag 2011

VFO-studiedag

Donderdag 17 november 2011

Aandacht voor ICT in onderwijs

Organisatie: VFO-bestuur in samenwerking met de Vakgroep Onderwijskunde van de UGent en de Faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent

Aandacht voor ICT in onderwijs: Onderzoek, beleid en praktijk in balans?

De samenleving vraagt dat het onderwijs rekening houdt met ontwikkelingen op het gebied van Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT). Van scholen wordt verwacht dat zij een heldere visie ontwikkelen over de onderwijskundige rol van ICT en leraren worden uitgedaagd ICT te integreren in onderwijs- en leeractiviteiten. Een cruciale vraag hierbij is of onderwijspraktijk, beleidsmakers en onderwijsonderzoekers in voldoende mate op eenzelfde lijn staan om duurzame innovaties te ondersteunen. Recente inzichten uit ICT -onderzoek worden immers niet zomaar vertaald naar de praktijk en niet alle toepassingen van ICT zijn eenvoudig te implementeren in de klas. Initiatieven en verwachtingen vanuit het beleid sluiten ook niet altijd aan bij de draagkracht van scholen. Voldoende stof tot nadenken voor allen met belangstelling voor onderwijs in het algemeen en de rol van ICT als casus van onderwijsvernieuwing in het bijzonder.

Bijdragen van doctorandi over een niet aan het thema gerelateerd onderwijsonderzoek zijn eveneens welkom. Voor hen wordt een afzonderlijke sessie voorzien.

Dagindeling

09:15 Onthaal met koffie
10:00 Welkom door organisatoren: Hogeschool Gent, Universiteit Gent en VFO-bestuur
10:15 Keynote door dr. Alfons ten Brummelhuis, onderzoeksdirecteur Kennisnet
11:15 Panelgesprek met vertegenwoordigers uit praktijk, beleid en onderzoek
12:15 Lunch
13:45 Parallelle sessies I: Papersessie I a en Symposium I b
15:15 Posters
15:45 Koffie
16:15 Parallelle sessies II: Papersessie II a en Papersessie II b
17:45 Einde studiedag - start van het VFO Social Event 2011

Call for papers

Alle deelnemers die hun onderzoek willen presenteren op de studiedag worden uitgenodigd om een abstract in te dienen. Voorstellen voor paperpresentaties, symposia of posters zijn welkom.

Indienen van abstracts deadline vrijdag 7 oktober 2011
Bevestiging van acceptatie vrijdag 28 oktober 2011


Algemene richtlijnen bij het indienen van een voorstel Individuele papers

Individuele papers worden gepresenteerd in parallelsessies die zo mogelijk thematisch gegroepeerd worden. Iedere spreker beschikt over ongeveer 15 minuten tijd voor zijn/haar presentatie.

Posters

Postersessies worden georganiseerd om een forum te geven aan onderzoekers die voorlopig nog geen (volledige) resultaten kunnen presenteren maar hun onderzoeksdesign, methoden,... willen bespreken.

Symposia

Voor symposia wordt anderhalf uur uitgetrokken. Een symposium bestaat uit 3 of 4 onderzoekspresentaties over een gemeenschappelijk onderwerp, gevolgd door een kritische reflectie door een discussiant. Deelnemers die een voorstel voor een symposium indienen worden verzocht zelf ook een discussiant voor te stellen.

Inschrijven

Inschrijven kan als

Het inschrijvingsbedrag is inclusief congresmateriaal, koffie en lunch.

Bij het inschrijven kan u tevens aanduiden of u zal deelnemen aan het VFO Social Event 2011.

Gelieve online in te schrijven voor 10 november 2011

Locatie

Hogeschool Gent
Campus Ledeganck
K.L. Ledeganckstraat 8
Campus Schoonmeersen
Schoonmeersstraat 26
Gebouw B
9000 Gent

Een gedetaileerde beschrijving naar de campus kan je hier vinden. De campus ligt op wandelafstand van het station en is vlot met de wagen bereikbaar (R4, Valentin Vaerwyckweg).

De precieze lokatie is de foyer op de begane grond van de nieuwbouw (gebouw D). Deze locatie staat aangeduid als "onthaal Blok B" en bevindt zich precies tussen Gebouw B en Gebouw D (zie de groene pijl op onderstaande kaarten).


Grotere kaart weergeven

Grotere kaart weergeven

Programma

Keynote: Meer kennis van waarde maken (dr. Alfons ten Brummelhuis)

In de vorige eeuw deden de eerste computers hun intrede in het onderwijs. Ondanks de ruime productie van wetenschappelijke inzichten over het gebruik van ict zijn veel vragen van leraren over wat wel en wat niet werkt met ict nog altijd onbeantwoord. Wetenschappelijke kennis groeit en circuleert vooral onder wetenschappers; kennis dringt amper door in de praktijk en wordt weinig benut in beleid en praktijk. Er is sprake van een kennisparadox. Mogelijkheden van ict voor beter en doelmatiger onderwijs blijven daardoor onbenut. Deze bijdrage gaat over het doorbreken van de mismatch tussen kennisproductie en kennisvraag op het gebied van ict in het onderwijs. Aan de hand van praktische voorbeelden worden principes toegelicht van een agenda voor kennisontwikkeling die primair voorziet in de behoeften van de praktijk en tegelijkertijd relevant is voor beleid en wetenschap. Verder komen handreiking aan bod voor een betere balans tussen productie en benutting van kennis in het onderwijs.

Alfons ten Brummelhuis is hoofd onderzoek bij Kennisnet en geeft leiding aan een onderzoeksprogramma naar gebruik en rendement van ICT. In zijn werk neemt kennisontwikkeling over de bijdrage van ICT aan de kwaliteit van het onderwijs een centrale plaats in. Verder gaat zijn interesse uit naar de vertaling van wetenschappelijke inzichten in handreikingen voor de praktijk. Voorbeelden daarvan zijn het model Vier in Balans en de jaarlijkse Vier in Balans Monitor met een overzicht van de stand van zaken in het gebruik en de opbrengsten van ICT in het Nederlandse onderwijs.

Panelgesprek met vertegenwoordigers uit praktijk, beleid en onderzoek

Panelleden

Moderator: Luc Van de Poele (Universiteit Gent)

Papersessie I a

Symposium I b

TPACK in de lerarenopleiding: onderzoek naar de kennisbasis voor ICT-integratie in onderwijs Discussiant: Alfons ten Brummelhuis

Posters

Papersessie II a

Papersessie II b

Contact

Contacteer vfostudiedag@lists.ugent.be voor verdere vragen of opmerkingen.

Organisatie

Copyright © Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek
Opmerkingen over de inhoud: Johan van Braak (Secretaris)
Laatste wijziging 20:01 18/11/2010 door Bram De Wever (Webmaster)