Inschrijven voor VFO 2017

Het lidmaatschap van het VFO staat open voor al wie in Vlaanderen met onderwijsonderzoek bezig is, ongeacht zijn of haar basisdiscipline. Voor tijdelijke onderzoekers (assistenten, onderzoeksmedewerkers, bursalen) geldt een gereduceerd tarief.

Onderstaande tabel bevat meer informatie over de tarievenstructuur voor het VFO-lidmaatschap vanaf 1 januari 2017.

Gewoon lid
€ 78
Student (doctoraat- of masterstudent)
€ 52
Organisatie (reductie voor 1 afgevaardigde)
€ 210
U kunt lid worden van het VFO door het onderstaand online antwoordformulier in te vullen en uw bijdrage over te maken op rekeningnummer BE35 5230 8065 1737 van het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek Gelieve in elk geval steeds uw naam in de mededeling van de overschrijving op te nemen. Op dit formulier vragen wij u om één of meerdere expertisedomeinen aan te duiden. Deze informatie kan gebruikt worden voor het uitnodigen van coördinatoren en reviewers voor de ORD.

Voordelen voor leden

Leden hebben volgende voordelen:

  • Lid van de community van onderwijsonderzoekers
  • Gereduceerd tarief voor studiedagen van het VFO
  • Gereduceerd tarief voor workshops van het VFO
  • Gereduceerd tarief voor ORD
  • Gereduceerd tarief voor ECER
Deze inschrijving bij het vfo is een
eerste inschrijving
herinschrijving (wie in 2015 of eerder lid was - opgelet: wie lid was in 2016, is automatisch lid voor het jaar 2017, en hoeft dus niet opnieuw in te schrijven en lidmaatschap te betalen)
Voornaam
Naam
Instituut
Straat + nr
Postcode
Gemeente
Telefoonnummer
Land
E-mailadres

Expertisedomeinen (duid 1 of meerdere expertisedomeinen aan):
Bedrijfsopleidingen en volwasseneneducatie
Curriculum
Lerarenopleiding en leraarsgedrag
Beleid en organisatie in het onderwijs
Onderwijs en samenleving
Methodologie en evaluatie
Leren en instructie
Hoger onderwijs
ICT in beroep en opleiding
Vakdidactiek
Ik wens lid te worden/blijven van het VFO als

Gewoon lid: € 78
Student (doctoraat- of masterstudent): € 52 -- Studentnummer:
Als student wordt je automatisch lid van het VPO.
Organisatie (reductie voor 1 afgevaardigde) met PS-abonnement: € 210

Ik wens


geen factuur (u betaalt zelf of uw instelling wenst geen factuur; gelieve de mededeling zeker over te nemen bij het betalen)
wel een factuur (uw instelling betaalt en wenst een factuur; u dient hieronder de nodige gegevens (btw-nummer en facturatieadres) op te geven; gelieve de mededeling zeker over te nemen bij het betalen)

 
Indien u een factuur wenst, gelieve dan onderstaande gegevens (facturatieadres, btw-nummer en/of bestelbon-nummer) op te geven.

Facturatieadres:
 
Instituut
 
Straat + nr
 
Postcode
 
Gemeente
 
Land
 
E-mail-adres voor kopie factuur*
 
(*hier dient u een e-mail-adres in te vullen voor het doorsturen van een kopie van de factuur, bijvoorbeeld voor het secretariaat of de budgetverantwoordelijke)
 


Indien uw financiële administratie dit wenst, kunt u onderstaande gegevens ook invullen.
Deze gegevens zijn niet verplicht in te vullen voor het VFO, maar worden mogelijks vereist door uw financiële administratie. Gelieve dat na te vragen indien u voor een factuur kiest. Het VFO heeft geen BTW-nummer.


BTW-nr (Kies 1 van de onderstaande indien van toepassing of geef het volledige btw-nummer; voor België BE + 10cijfers, bvb. BEOO11223344; voor Nederland NL + 9 cijfers + 1 letter + 2 cijfers, bvb. NL000111222B01. Heeft uw nummer minder dan 12 respectievelijk 14 tekens? Vul het dan na de landcode aan met nullen)
KULeuven - BE0419052173
UA - BE0257216482
UGent - BE0248015142
UHasselt - BE0208359859
VUB - BE0449012406
Ander:

Bestelbon-nummer (Indien u op voorhand een bestelbon heeft laten opmaken)
Ondernemingsnummer (Niet nodig indien u BTWnr opgaf)
Uw kostenplaats/budgetnummer (Niet nodig indien u Bestelbonnummer opgaf)
Ik ga ermee akkoord dat mijn e-mailadres en expertisedomein(en) worden gepubliceerd op de VFO-website
Controlevraag
Door op "versturen" te klikken verbind ik me ertoe om het bedrag over te schrijven op rekening nummer BE35 5230 8065 1737 van het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek